Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

PRIVACY POLICY

1120062_1002642_Header54.jpg

PRIVACY POLICY

Neeskens Makelaars BV hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en voldoen aan het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars.

In onze privacy policy kunt u vinden hoe wij met uw gegevens omgaan, die expliciet gelden voor Neeskens Makelaars BV. Deze privacy policy geldt in aanvulling op het Algemene Privacyreglement van de Vereniging VBO Makelaars.

Graag verzoeken wij u om onze privacy policy  goed door te nemen.

Waarom verwerken wij de gegevens?
Neeskens Makelaars BV verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met verkopers en kopers, in het kader van het uitoefenen van ons werk, namelijk het tot stand brengen van overeenkomsten tot koop- en verkoop, alsmede het opstellen van taxatierapporten en vastgoed adviezen. Daarnaast verwerkt Neeskens Makelaars BV uw gegevens op het moment dat u zelf expliciet aangeeft gebruik te willen maken van onze nieuwsuitingen (zowel online als offline) of op het moment dat u gebruik maakt van onze promotionele activiteiten, waarbij u uw persoonsgegevens achterlaat bij Neeskens Makelaars BV.

Neeskens Makelaars BV gebruikt de gegevens voor het opmaken van een eventuele documenten als koopovereenkomsten en taxatierapporten, alsmede om onze website goed te laten functioneren en eventueel te verbeteren. Tevens gebruikt Neeskens Makelaars BV deze gegevens om potentiële gegadigden de mogelijkheid te geven een zoekprofiel aan te maken op onze website, zodat deze 'zoekers' op een correcte wijze adequaat worden geïnformeerd over passend aanbod van vastgoed, dat wordt aangeboden via Neeskens Makelaars BV. Daarnaast leggen we in de database van ons CRM pakket (verwerkingsovereenkomst AVG) ook uw contactgegevens vast. 

Welke gegevens worden verwerkt?
Voor de uitoefening van onze core-business verstrekt u de onderstaande persoonsgegevens aan ons:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • eventuele criteria (vrijstaand, m2 grond, etc.) voor aanmaken van zoekprofiel op onze website

Op het moment dat er sprake is van overeenstemming bij koop of verkoop, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Geboden koopsom;
 • Gewenste voorwaarden (denk hierbij aan ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring);
 • Gewenste transportdatum;
 • Eventuele overige voorbehouden.

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken?
Alleen medewerkers van Neeskens Makelaars BV, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zijn geautoriseerd om rechtstreekse toegang te krijgen tot uw gegevens.
Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen indien die derde ons garandeert dat hij/zij die gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming is met de privacy policy van Neeskens Makelaars BV, het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG).

Kloppen de gegevens niet?
De gebruiker heeft het recht om (met inachtneming van redelijke tijdsintervallen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Neeskens Makelaars BV (info@neeskens.com).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van (ver)kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Hoe beveiligen wij de gegevens?
De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij Neeskens Makelaars. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten
Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0113-573100 of mailen naar info@neeskens.com.